เฉ่งปี๋ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฉ่งปี๋ หมายถึง ชำระสะสางให้เรียบร้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฉ่งปี๋ เช่น

  • จะปีใหม่แล้วอะไรที่ค้างคาก็รีบ เฉ่งปี๋ กันเสียจะได้เริ่มต้นปีด้วยสิ่งดี ๆ ไม่มีสิ่งใดติดค้างจากปีเก่า
  • พวกนายมีอะไรก็รีบ เฉ่งปี๋ กันซะ จะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างต่อกันอีก
advertisements