เซียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เซียน หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเฉพาะด้านสูงเป็นพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เซียน เช่น

  • ถ้าพูดถึง เซียน คอมพิวเตอร์แล้วล่ะก็ต้องยกให้เขาเลย คนนี้หาตัวจับได้ยาก
  • งานนี้มีบรรดา เซียน พระต่างมาร่วมงานกันมากมาย
advertisements