เซี่ยน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เซี่ยน หมายถึง อยากมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เซี่ยน เช่น

  • ตอนที่เลิกบุหรี่ใหม่ ๆ พอเห็นใครสูบที ผมนี่รู้สึก เซี่ยน จนต้องเดินหนีไปให้พ้นหูพ้นตา
  • ช่วงนี้สงสัยมันจะ เซี่ยน ยา ยังไงก็ระวัง ๆ อยู่ห่าง ๆ มันก็แล้วกัน
advertisements