เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า หมายถึง เดือดร้อนกันไปทั่วทุกคน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เช่น

  • ชาติใดหาได้ผู้นำที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแล้ว ย่อม เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า อย่างเลี่ยงไม่ได้
  • ในช่วงกลียุคมักจะเป็นช่วงที่ประชาชนต่าง เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า แค่เอาชีวิตรอดให้ได้ไปวัน ๆ ก็ลำบากแล้ว
advertisements