เด็กเลี้ยงแกะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เด็กเลี้ยงแกะ หมายถึง คนที่ชอบผู้โกหกจนไม่มีใครเชื่อถือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เด็กเลี้ยงแกะ เช่น

  • ที่ไม่มีใครยอมช่วยนาย ก็เพราะนายชอบพูดเล่นพูดโกหกจนเหมือน เด็กเลี้ยงแกะ นั่นแหละ
  • ใครเขาจะมาเชื่อ เด็กเลี้ยงแกะ อย่างแกว่าแม่เป็นลมจริง นี่แหละผลของการชอบพูดโกหกบ่อย ๆ
advertisements