เด็กเหลือขอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เด็กเหลือขอ หมายถึง เด็กเกเรที่ไม่ฟังคำสอนของผู้ใหญ่ เด็กที่ไม่มีใครอยากรับเป็นภาระ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เด็กเหลือขอ เช่น

  • เพราะแกทำตัวเป็น เด็กเหลือขอ อย่างนี้แหละ ลุงกับป้าถึงได้ส่งแกกลับมาอยู่บ้านนอกแบบนี้
  • เด็กบางคนถึงอบรมสั่งสอนดีแค่ไหนก็ยังทำตัวเป็น เด็กเหลือขอ ไม่มีใครเอา ส่วนบางคนไม่มีใครสั่งสอนกลับสอนตัวเองให้เป็นคนดีได้อย่างน่าเลื่อมใส
advertisements