เด็ดดอกไม้ร่วมต้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เด็ดดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เด็ดดอกไม้ร่วมต้น เช่น

  • สงสัยชาติก่อนเราต้องเคย เด็ดดอกไม้ร่วมต้น กันแน่ เกิดมาชาตินี้ถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ
  • เขาว่ากันว่าคนที่เคย เด็ดดอกไม้ร่วมต้น มักจะเกิดมาพบกันทุกภพทุกชาติไป
advertisements