เตะโด่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เตะโด่ง หมายถึง ยกตำแหน่งให้สูงขึ้นแต่มีอำนาจน้อยลง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เตะโด่ง เช่น

  • ที่เห็นว่าเขามีตำแหน่งใหญ่โตนั่นเพราะเขาโดน เตะโด่ง ขึ้นมาหรอก เพราะอยู่ที่เดิมก็ไปขัดผลประโยชน์เขา พอมาอยู่ตรงนี้เลยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งแม้แต่น้อย
  • จริงอยู่ที่เขาถูก เตะโด่ง ไปนั่งตำแหน่งสูงสุดขององค์กรเรา แต่นั้นก็เป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารเลย
advertisements