เต็มประตู แปลว่าอะไร หมายถึง…

เต็มประตู หมายถึง โดนทุกทาง ไม่มีทางเลี่ยง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เต็มประตู เช่น

  • คดีนี้ไม่ว่ายังไงคุณก็เป็นฝ่ายผิด เต็มประตู เพราะคุณเมาแล้วขัย
  • เรื่องนี้คุณผิด เต็มประตู แหละ เพราะคุณไม่อยู่คุมงานถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
advertisements