เต็มอกเต็มใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เต็มอกเต็มใจ หมายถึง เต็มใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เต็มอกเต็มใจ เช่น

  • พวกเรา เต็มอกเต็มใจ ที่จะทำงานต่อโดยไม่เอาค่าโอที เพื่อที่บริษัทจะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  • ฉัน เต็มอกเต็มใจ เองที่ให้เขายืมเงินไป แต่ก็เพราะคิดว่าเขาจะเอามาคืนถึงได้ให้ยืม
advertisements