เต็มเม็ดเต็มหน่วย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เต็มเม็ดเต็มหน่วย หมายถึง ครบไม่มีขาด ทำเต็มที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เต็มเม็ดเต็มหน่วย เช่น

  • พวกนายก็หัดทำงานให้มัน เต็มเม็ดเต็มหน่วย สมกับเงินเดือนที่เขาจ้างมาทำงานด้วย
  • เพราะพวกคุณต่างทำงานไม่ เต็มเม็ดเต็มหน่วย งานถึงไม่เสร็จจนต้องมาต่อโอทีกัน
advertisements