เถรตรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เถรตรง หมายถึง ซื่อจนเกินไป ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ขาดไหวพริบ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เถรตรง เช่น

  • เพราะคุณ เถรตรง กับลูกน้องมากเกินไป ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ถึงต้องคอยเปลี่ยนลูกทีมอยู่บ่อย ๆ
  • การเป็นตำรวจนั้นจำเป็นที่จะต้อง เถรตรง กันบ้าง เพราะหากไม่ยึดมั่นในระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ ก็จะไม่มีใครเคารพยำเกรงเรา
advertisements