เทศน์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เทศน์ หมายถึง ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เทศน์ เช่น

  • ไปเที่ยววันก่อนกลับบ้านไปฉันโดนแม่เทศน์เสียสามวันสามคืน
  • ลองงานไม่เสร็จวันนี้แทนที่จะได้เรียนจะโดนอาจารย์เทศน์แทนล่ะไม่ว่า
advertisements