เนื้อเข้าปากเสือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เนื้อเข้าปากเสือ หมายถึง ตกอยู่ในอันตรายยากที่จะรอด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เนื้อเข้าปากเสือ เช่น

  • นายไม่รู้หรือว่าเขาต้องการยักยอกเงินอยู่แล้ว ให้เขาดูแลการเงินแบบนี้ก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือ
  • การจะส่งตัวผู้ต้องหากลับไปเป็นสายสืบก็เหมือนส่งเนื้อเข้าปากเสือ ไม่มีทางที่พวกนั้นจะเอาเขาไว้แน่
advertisements