เบาใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เบาใจ หมายถึง คลายกังวล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เบาใจ เช่น

  • พอรู้ว่าลูกสอบติดมีที่เรียนแล้วฉันก็ค่อยเบาใจไปอีกหน่อย
  • ฉันรู้สึกเบาใจมากเลยที่ปัญหานี้จบเสียที
advertisements