เบี้ยน้อยหอยน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เบี้ยน้อยหอยน้อย หมายถึง มีเงินทองไม่มาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เบี้ยน้อยหอยน้อย เช่น

  • ถ้ารู้ตัวว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยก็กินอยู่ให้มันประหยัดหน่อย ถึงจะอยู่รอด
  • เรามันเบี้ยน้อยหอยน้อยจะไปกินอะไรแพง ๆ อย่างเขาพรุ่งนี้จะเอาอะไรกิน
advertisements