เบี้ยบ้ายรายทาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เบี้ยบ้ายรายทาง หมายถึง เงินที่จะต้องเสียไปในขณะทำธุรกิจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เบี้ยบ้ายรายทาง เช่น

  • งานนี้ที่ได้กำไรน้อยก็เพราะว่าเราต้องเสียไปกับพวกเบี้ยบ้ายรายทางทั้งหลาย ถ้าไม่จ่ายงานก็ไม่เสร็จตามกำหนด
  • ที่ค่าดำเนินงานมันแพงก็เพราะว่าผมต้องคอยจ่ายพวกเบี้ยบ้ายรายทางที่เข้าคิวรออยู่แหละ
advertisements