เบี้ยล่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เบี้ยล่าง หมายถึง ไม่มีอำนาจ ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เบี้ยล่าง เช่น

  • เพียงเพราะสถาบันที่จบมาไม่ได้เด่นดังอะไร พอไปทำงานเขาก็ได้แค่ตกเป็นเบี้ยล่างในขณะที่คนอื่นก้าวหน้ากันไปหมดแล้ว
  • เพราะเขาไม่รู้จักต่อรองกับคู่ค้าถึงได้ตกเป็นเบี้ยล่างค้าขายก็ไม่ได้กำไรอยู่อย่างนี้
advertisements