เปรี้ยวปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เปรี้ยวปาก หมายถึง รู้สึกรำคาญในปากเพราะไม่ได้กินในสิ่งที่เคยกิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เปรี้ยวปาก เช่น

  • งดเหล้าเข้าพรรษาใหม่ ๆ ก็ยอมรับนะว่าเห็นเหล้าทีไร ฉันเป็นต้องเปรี้ยวปากเสียทุกที แต่ก็อดทนได้จนออกพรรษานี่แหละ
  • คนเคยสูบบุหรี่เลิกใหม่ ๆ ก็เปรี้ยวปากกันอย่างนี้แหละเป็นธรรมดา ถ้าทนได้ก็เลิกได้แน่นอน
advertisements