เปิดหูเปิดตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เปิดหูเปิดตา หมายถึง ออกไปข้างนอกเพื่อให้ได้ฟังได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เปิดหูเปิดตา เช่น

  • นายหัดออกไปเปิดหูเปิดตาดูงานที่อื่นบ้าง อย่าเอาแต่ทำตัวเป็นกบในกะลาอยู่อย่างนี้เลย
  • ว่าง ๆ ก็พาพ่อไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะ จะได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างที่คนอื่นเขาได้ทำกันบ้าง
advertisements