เปิดโปง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เปิดโปง หมายถึง เปิดเผยความลับที่ปกปิดไว้ให้รู้กันสิ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เปิดโปง เช่น

  • เพราะว่าขัดผลประโยชน์กันเองนั่นแหละ ถึงได้มีคนเปิดโปงเรื่องทุจริตโครงการสร้างถนนในหมู่บ้านของเรา
  • ถ้าเขาไม่ออกมาเปิดโปงว่าเบื้องหลังการชุมนุมนี้มีเป้าหมายอะไรอยู่ พวกเราไม่ตาสว่างหรอก
advertisements