เป็นคุ้งเป็นแคว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นคุ้งเป็นแคว หมายถึง พูดเสียยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นคุ้งเป็นแคว เช่น

  • ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็สามารถพูดเป็นคุ้งเป็นแควจนคนฟังคล้อยตามได้หมดแหละ
  • ฉันไม่อยากเชื่อที่เขาพูดหรอก พูดเป็นคุ้งเป็นแควขนาดนั้นจะจริงแค่ไหนก็ไม่รู้
advertisements