เป็นตังเม แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นตังเม หมายถึง ตระหนี่ถี่เหนียวมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นตังเม เช่น

  • อย่าคิดว่าคนบ้านนี้จะยอมจ่ายอะไรง่าย ๆ ขี้เหนียวเป็นตังเมจนใครก็ไม่อยากจะชวนไปไหนด้วยแล้ว
  • เรื่องประหยัดมันก็ดี แต่อย่างนายมันเรียกว่าตระหนี่จนเป็นตังเมแล้วรู้ไหม ระวังจะไม่มีใครคบเอานะ
advertisements