เป็นตัวเป็นตน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นตัวเป็นตน หมายถึง ปรากฏชัดเจน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นตัวเป็นตน เช่น

  • ตั้งแต่มันมีผัวเป็นตัวเป็นตนนี่แหละ มันถึงได้รู้จักการบ้านงานเรือนกับเขา
  • แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกทำตัวเจ้าชู้กับหญิงอื่นอีก
advertisements