เป็นน้ำเป็นนวล แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นน้ำเป็นนวล หมายถึง ผิวพรรณผุดผ่องสวยงาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นน้ำเป็นนวล เช่น

  • ดาราบางคนดูแลตัวเองแบบชีวจิต ผิวพรรณก็เลยดูเป็นน้ำเป็นนวลต่างจากพวกที่ใช้เครื่องสำอางบำรุงผิว
  • ถ้าฉันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอน ผิวพรรณฉันไม่มีทางเป็นน้ำเป็นนวลได้แบบนี้หรอก
advertisements