เป็นปากเป็นเสียง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นปากเป็นเสียง หมายถึง โต้เถียงกัน เป็นตัวแทนในการพูดหรือโต้แย้ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นปากเป็นเสียง เช่น

  • อยู่บ้านเดียวกันจะทะเลาะให้เป็นปากเป็นเสียงกันทำไม ไม่อายชาวบ้านเขาหรือ
  • เพราะเธอเอาแต่เงียบฉันถึงต้องคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนอยู่นี่ไง
advertisements