เป็นฝั่งเป็นฝา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นฝั่งเป็นฝา หมายถึง มีครอบครัวเป็นหลักฐานมั่นคง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นฝั่งเป็นฝา เช่น

  • ลูก ๆ ของเขาต่างแต่งงานมีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝากันทุกคนแล้ว
  • แม่ต้องการให้เธอเป็นฝั่งเป็นฝาเสียก่อน แม่จะได้หมดห่วงเสียที
advertisements