เป็นฟืนเป็นไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นฟืนเป็นไฟ หมายถึง โกรธอย่างรุนแรง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นฟืนเป็นไฟ เช่น

  • ปกติเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากนะ ไม่เคยเห็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้มาก่อนเลย
  • ใครทำอะไรให้เธอ ถึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้
advertisements