เป็นล่ำเป็นสัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นล่ำเป็นสัน หมายถึง มีหลักฐานมั่นคง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นล่ำเป็นสัน เช่น

  • หมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงปลาสวยงามกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนชาวบ้านมีฐานะดีขึ้นมาก
  • เมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยมีฐานะหรอก แต่พอมาค้าขายจนเป็นล่ำเป็นสันก็มีกินมีใช้อย่างทุกวันนี้แหละ
advertisements