เป็นหมู แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหมู หมายถึง อ่อนหัด เป็นเหยื่อให้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหมู เช่น

  • อ่อนซ้อมแบบนี้ ถึงเวลาแข่งจริงเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นหมูให้เขาหรอก
  • สงสัยจะตื่นสนามจนทำอะไรไม่ถูก ถึงได้กลายเป็นหมูสนามจริงสิงห์สนามซ้อมอย่างนี้
advertisements