เป็นหุ่นให้เชิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหุ่นให้เชิด หมายถึง อยู่ในตำแหน่งที่ต้องคอยทำตามคำสั่งของผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหุ่นให้เชิด เช่น

  • ถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจในมือก็ตามแต่ก็ต้องคอยเป็นหุ่นให้เชิดให้กับคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเขา
  • ที่รัฐบาลนี้ถูกเรียกว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิด ก็เพราะมีคนใช้เป็นหุ่นให้เชิดแทนตัวเองในการบริหารประเทศนี้อยู่
advertisements