เป็นหูเป็นตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นหูเป็นตา หมายถึง ช่วยสอดส่องดูแลแทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นหูเป็นตา เช่น

  • สมบัติของวัดเราก็ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันด้วย อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัดเพียงฝ่ายเดียว
  • ต้องขอบคุณมากที่ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบริษัทระหว่างที่ผมไม่อยู่
advertisements