เป็นเนื้อเป็นตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นเนื้อเป็นตัว หมายถึง เป็นหลักเป็นฐาน ตั้งเนื้อตั้งตัวได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นเนื้อเป็นตัว เช่น

  • กว่าจะเป็นเนื้อเป็นตัวได้ขนาดนี้ ผมกับภรรยาต้องผ่านอะไรมามากมายเหมือนกัน
  • จากเด็กวัดดูไม่มีอนาคต ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเนื้อเป็นตัวมีชื่อเสียงเงินทองขนาดนี้
advertisements