เป็นเนื้อเป็นหนัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นเนื้อเป็นหนัง หมายถึง สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นกอบเป็นกำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นเนื้อเป็นหนัง เช่น

  • ผมใช้เวลาตั้งนานกว่ากิจการของผมจะเป็นเนื้อเป็นหนังได้อย่างทุกวันนี้
  • อายุเราก็มากขึ้นทุกวันแล้ว แต่กลับยังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังอย่างนี้ชีวิตมันจะมั่นคงได้อย่างไร
advertisements