เป็นโล้เป็นพาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป็นโล้เป็นพาย หมายถึง เอาการเอางาน ได้เรื่องได้ราว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป็นโล้เป็นพาย เช่น

  • อายุมันก็ปูนนี้แล้วยังไม่เป็นโล้เป็นพายอะไรสักอันเลย จะให้ฉันตายตาหลับได้อย่างไร
  • เด็กตัวแค่นี้กลับพูดจาเป็นโล้เป็นพายยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีก
advertisements