เป่าปี่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เป่าปี่ หมายถึง สูบฝิ่น ร้องไห้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เป่าปี่ เช่น

  • เมื่อก่อนนะถ้ามีเพื่อนที่เล่นยามาบอกว่าไปเป่าปี่ก่อน รู้กันเลยว่ามันจะไปสูบฝิ่น
  • คุณก็เลิกเจ้าน้ำตาหน่อยก็ดีนะ เรื่องนิด ๆ หน่อย ๆ ก็ตั้งท่าจะร้องไห้เป็นเป่าปี่ท่าเดียว แบบนี้ผมไม่ไหวนะ
advertisements