เผอเรอกระเชอก้นรั่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เผอเรอกระเชอก้นรั่ว หมายถึง ไม่รอบคอบจนเกิดความเสียหาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เผอเรอกระเชอก้นรั่ว เช่น

  • ที่บริษัทต้องจ่ายภาษีย้อนหลังก็เพราะคุณเผอเรอกระเชอก้นรั่วที่ไม่ยอมดูบัญชีให้ดี ๆ
  • ถ้าคุณทำอะไรไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังแบบนี้ระวังจะเผอเรอกระเชอก้นรั่วเอานะ
advertisements