เผาขน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เผาขน หมายถึง ระยะประชิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เผาขน เช่น

  • เขาว่าชายคนนั้นถูกยิงในระยะเผาขนนัดเดียวจอด
  • นินทาเขาระยะเผาขนแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอก
advertisements