เผื่อเหนียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เผื่อเหนียว หมายถึง เตรียมไว้มากกว่าที่ต้องการ, ป้องกันไว้ก่อน, เผื่อไว้ก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เผื่อเหนียว เช่น

  • เตรียมไว้เยอะแหละดีเผื่อเหนียวไว้ก่อนดีกว่าขาด
  • ไปค่ายอย่าลืมเตรียมของไปให้พร้อมเผื่อเหนียวไว้ก่อน เกิดข้างหน้าไม่มีขายจะได้ไม่ลำบาก
advertisements