เผื่อเหลือเผื่อขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เผื่อเหลือเผื่อขาด หมายถึง เตรียมไว้เผื่อไม่พอ, เผื่อไว้ก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เผื่อเหลือเผื่อขาด เช่น

  • สินค้าอุตสาหกรรมมักจะมีสินค้าที่ผลิตไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่แล้ว
  • เวลาของบประมาณคุณก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแล้วกันราคาของไม่แน่ไม่นอน
advertisements