เพชรน้ำหนึ่ง, เพชรน้ำเอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เพชรน้ำหนึ่ง, เพชรน้ำเอก หมายถึง ดีเป็นเยี่ยม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เพชรน้ำหนึ่ง, เพชรน้ำเอก เช่น

  • เด็กคนนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเราที่มีอนาคตไกลเลยทีเดียว
  • พวกเราภาคภูมิใจในศิลปินของเราที่ได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวงการ
advertisements