เยี่ยวไม่สะเด็ดน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เยี่ยวไม่สะเด็ดน้ำ หมายถึง ทำยังไม่ครบทุกขั้นตอน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เยี่ยวไม่สะเด็ดน้ำ เช่น

  • รีบกลับมาทำต่อให้เสร็จเลยนะ เยี่ยวไม่สะเด็ดน้ำได้ยังไง
  • เพราะนิสัยเยี่ยวไม่สะเด็ดน้ำของเขาใคร ๆ ก็ไม่อยากทำงานด้วย
advertisements