เรียนผูกต้องเรียนแก้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เรียนผูกต้องเรียนแก้ หมายถึง รู้วิธีทำก็ต้องรู้วิธีแก้ไข

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เรียนผูกต้องเรียนแก้ เช่น

  • ปัญหานี้ไม่มีใครช่วยได้ นายเป็นคนก่อเองเรียนผูกต้องเรียนแก้เอาเอง
  • เป็นทนายเมื่อเรียนผูกต้องเรียนแก้ด้วยไม่อย่างนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะช่วยให้ลูกความชนะคดีได้โดยง่าย
advertisements