เรียบร้อยโรงเรียนจีน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เรียบร้อยโรงเรียนจีน หมายถึง เสร็จไปแล้ว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เรียบร้อยโรงเรียนจีน เช่น

  • เขาเป็นคนทำงานเร็วมากป่านนี้คงเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้ว
  • คนสวยขนาดนั้นป่านนี้คงเรียบร้อยโรงเรียนจีนมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้ว
advertisements