เรียบวุธ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เรียบวุธ หมายถึง หมดไม่มีเหลือ, หมดเกลี้ยง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เรียบวุธ เช่น

  • มาป่านนี้ก็ไม่มีอะไรให้กินแล้ว คนอื่นเขาเรียบวุธกันหมดแล้ว
  • นายนี้กินเสียเรียบวุธหมดเลยนะ
advertisements