เรือขาดหางเสือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เรือขาดหางเสือ หมายถึง ครอบครัวที่ขาดผู้นำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เรือขาดหางเสือ เช่น

  • พ่อแม่ของเด็กทั้งสองเสียไปหมดแล้ว พวกเขาก็ไม่ต่างกับเรือขาดหางเสือ
  • แค่บริษัทนั้นขาดผู้บริหารเก่ง ๆ แบบเขาก็เหมือนเรือขาดหางเสือ
advertisements