เลขผานาที แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลขผานาที หมายถึง เวลาที่เหมาะสม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลขผานาที เช่น

  • เลขผานาทีเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่โหรทุกคนจะต้องได้ร่ำเรียน
  • ในการทำการมงคลนั้นนอกจากดูฤกษ์งามยามดีแล้วยังต้องดูเลขผานาทีประกอบด้วยเหมือนกัน
advertisements