เลยเถิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลยเถิด หมายถึง เกินความพอดีไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลยเถิด เช่น

  • เล่นหัวกันจนเลยเถิดกลายเป็นลามปาม
  • เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่า
advertisements