เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลี้ยงช้างกินขี้ข้าง หมายถึง หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง เช่น

  • เพราะเลี้ยงช้างกินขี้ช้างนั้นแหละเขาถึงมีกินมีใช้แต่บริษัทแทบจะขาดทุน
  • คนเลี้ยงช้างกินขี้ช้างไม่มีใครมีความเจริญในชีวิตได้หรอก
advertisements