เลี้ยงดูปูเสื่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลี้ยงดูปูเสื่อ หมายถึง ต้อนรับเลี้ยงดูด้วยอาหารการกินอย่างดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลี้ยงดูปูเสื่อ เช่น

  • แขกไปไทยมาก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่อเขาให้ดีอย่าให้ใครว่าเราได้
  • ขนาดเลี้ยงดูปูเสื่อมันอย่างดีมันยังทำกับเราได้ถึงขนาดนี้
advertisements